CLB Vovinam - Trung tâm văn hóa Q. Gò Vấp, P13, HCM, Vietnam

  • Carte
  • Photo
Phạm Văn Chiêu 14-424 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
ItinéraireAdresse
CLB Vovinam - Trung tâm văn hóa Q. Gò Vấp, P13, HCM, Vietnam

TRUNG TÂM VĂN HÓA Q. GÒ VẤP
14B, Phạm Văn Chiêu, P 13, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian : Thứ 2, 4, 6 - Từ 18h30 đến 20h30
VS Trần Phước Trung

logo lien-doan-vovinam-vietnam 

Additional Information
Web
http://vovinamvietvodaogovap.com
Email
http://vovinamvietvodaogovap.com/contact.html
Tel
+84 90 82 87 818
Contact Person
VS Trần Phước Trung
Proposé par Vovinam World Map