CLB Vovinam - Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội

  • Carte
Trần Đại Nghĩa 48 , Vietnam
ItinéraireAdresse

VOVINAM - CLB Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Địa chỉ: Sân Trường ĐH Xây Dựng Hà Nội (National University of Civil Engineering)
Lịch học: Thứ 2, thứ 5.
Thời gian: 19h30 - 21h

Mô tả: Cổng sau Trường ĐH Xây Dựng rẽ vào (Đường Trần Đại Nghĩa).

Proposé par vovinam-vietvodao.com