Vovinam Toronto - Oakdale Community Centre

  • Bản đồ
  • Photo
350 Grandravine Drive Toronto, Canada
Tìm đường điĐịa chỉ
Vovinam Toronto - Oakdale Community Centre

Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam Toronto

Oakdale Community Centre

Lớp dạy võ miễn phí cho cộng đồng người Việt tại Toronto.

Operation Hours:
Sunday: 2:00pm - 4:00pm

Phones: 416-704-1912 or 647-515-1809

Additional Information
Web
https://www.facebook.com/vovinamtoronto
Email
[email protected]
Tel
6475151809
Được đăng ký bởi Vovinam World Map