Song Luyện Vật 1

Lượt xem : 659323 Đăng ngày : 18/05/2015
Đăng bởi : vovinamworldmap

Song Luyện Vật 1 là bài Vật đầu tiên người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện ở cấp Lam đai đệ tam cấp.