PÉREZ PÉREZ ADRIAN

  •   Spain
  •   Nam
  •   Huyền đai
Giải vô địch
Môn thi đấu / Cúp
Huy chương
2010 World Cup - Germany
Song Luyện Vật 2
 
 
Tổng số
1