2017 - 5th World Vovinam Championship

2017 - 5th World Vovinam Championship

location  New Delhi city - India   
globe yellow 25 30 Countries   organizer-yellow WVVF
event-yellow  01/08/2017 - 05/08/2017   participants yellow  +300 competitors   photo gallery Photo Galleries
  •  
  • Quốc gia
  • Kỹ thuật
  • Đối kháng
  • Tổng Huy chương

Kết quả - Bảng xếp hạng

SỰ KIỆN SẮP TỚI