Đòn Chân Tấn Công số 2

Đòn Chân Tấn Công số 2 của Vovinam dùng chân trái bọc phía sau chân phải đối phương, cùng lúc dùng gối phải đánh mạnh vào chân phải đối phương (ngang tầm gối), đánh ngã.