YT Peak - шаблон joomla Joomla

Cùng cộng tác !

Hãy cùng tham gia phát triển Vovinam Việt Đạo, ngay cả khi bạn không tập Vovinam, bằng cách hỗ trợ xác định vị trí các câu lạc bộ và các trung tâm huấn luyện mà bạn biết. Để giúp đỡ cộng đồng, bạn có nhiều lựa chọn:

Thêm và cập nhật thông tin của các địa chỉ CLB Vovinam.

vovinam-world-map viBạn có biết một câu lạc bộ Vovinamgần nơi bạn sống hoặc làm việc? Hãy tạo thêm địa chỉ của câu lạc bộ này vào trang web vovinam-vietvodao.com. Nếu địa chỉ này đã tồn tại trên trang web, bạn có thể hoàn thành thêm các thông tin của mình bằng cách "Cập nhật".

Những bổ sung hoặc thay đổi của bạn sẽ được xét duyệt, với điều kiện phê duyệt  thông tin thông qua ê-kíp kiểm duyệt.

Thêm một địa chỉ mới!

Xác nhận các địa chỉ CLB Vovinam.

Bạn cũng có thể giúp chúng tôi xác nhận sự tồn tại thực tế của một địa chỉ (câu lạc bộ Vovinam). Để làm điều này, bạn chỉ cần gửi thông báo cho chúng tôi qua email.

Liên hệ với chúng tôi!