Vovinam - Lien Doan Raleigh North Carolina, USA

  • Bản đồ
  • Photo
Pinehall Wynd 5337, 27604 Raleigh, États-Unis
Tìm đường điĐịa chỉ
Vovinam - Lien Doan Raleigh North Carolina, USA
LIÊN DOAN VOVINAM RALEIGH NORTH CAROLINA, USA
Add: 5337 Pine Hall Wynd, Raleigh 27604
vovinam-raleigh-usa-logo
Tel: (919) 274-7154

Vovinam Raleigh is a Non-Profit Organization which has two Dojo in East & West Raleigh. Master Hoang Thanh Tam is the head Instructor of the East Raleigh and Instructor Hai Bui is the head instructor of the West Raleigh dojo.

Được đăng ký bởi vovinam-vietvodao.com

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật