Vovinam San Jose, California, USA - Welch Park at Clarice St & Huran Dr

  • Bản đồ
  • Photo
Huran Drive 2348, 95122 San Jose, États-Unis
Tìm đường điĐịa chỉ
Vovinam San Jose, California, USA - Welch Park at Clarice St & Huran Dr

Welch Park at Clarice St & Huran Dr
(Behind Mc. Donald at Tully Rd & near Huran Dr.
Next K. R. Smith Elementary School)
San Jose , Ca 95122
Date: Every Sunday
Time: From 5:00 P.m to 8:00 P.M.

Additional Information
Web
http://www.vovinamus.com
Email
[email protected]
Tel
(408) 258-8349
Contact Person
VS Cẩm Bình
Được đăng ký bởi Vovinam World Map

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật