Vovinam Nove - Italy

  • Bản đồ
  • Photo
Via Rizzi 38, 36055 Nove, Italy
Tìm đường điĐịa chỉ
Vovinam Nove - Italy

Vovinam viet vo dao arte marziale vietnamita. Apprenderai una discplina che ti metterà alla prova su tutti i fronti!!!

Additional Information
Web
https://www.facebook.com/pg/Vovinam-NOVE-1170471926297117
Tel
+39 338 282 7280
Được đăng ký bởi Vovinam World Map

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật