Vovinam - HAC HO WOLOMIN, Poland

  • Bản đồ
  • Photo
Poprzeczna 6, 05 Wołomin, Pologne
Tìm đường điĐịa chỉ
Vovinam - HAC HO WOLOMIN, Poland
Vovinam - HAC HÔ WOLOMIN, Poland
HALA Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wołominie
Poprzeczna 6
05-200 Wołomin
Polska
 
Wtorek : 19h00 - 21h00
Czwartek : 19h00 - 21h00
 
Tel: 600.464.004
Additional Information
Web
http://www.vovinam.pl
Tel
600.464.004
Được đăng ký bởi Vovinam World Map

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật