Vovinam - LONG KIEM Parczew, Poland

  • Bản đồ
  • Photo
Polna 34, 21-200 Parczew, Pologne
Tìm đường điĐịa chỉ
Vovinam - LONG KIEM Parczew, Poland
Vovinam - LONG KIEM Parczew, Poland
Szkoła Podstawowa r 2
ul. Polna
Parczew
Polska
 
Poniedzialek : 18h00 - 20h00
Czwartek : 18h00 - 20h00
 
Tel: 509.640.472
Additional Information
Web
http://www.vovinam.pl
Tel
509.640.472
Được đăng ký bởi Vovinam World Map

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật