Vovinam - Myanmar Association

  • Bản đồ
  • Photo
U Wisara Einyar Street Yangon, Myanmar
Tìm đường điĐịa chỉ
Vovinam - Myanmar Association
MYANMAR VOVINAM ASSOCIATION (Myanmar thaing federation)
Maung Makan KanTharYar Road, North Dagon Tsp
Myanmar
Phone: 01580712
 
Myanmar Vovinam Association
MYANMARTHAING FEDERATION Ministry of Sports.Myanmar
Téléphone +95+01+580712
Makan KanTharYar Road, North Dagon
 
vovinam-association-myanmar-logo
Được đăng ký bởi vovinam-vietvodao.com

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật