Vovinam Taichung, Taiwan

  • Bản đồ
  • Photo
Lane 50, Section 1, Dongshan Road 58, 406 , Taïwan
Tìm đường điĐịa chỉ
Vovinam Taichung, Taiwan
聯絡人:黃練練0921-524-500
上課時間:每周日下午1:30~2:30
上課地點:台灣截拳道概念406台中市北屯區東山路一段50巷58號
Additional Information
Web
http://taichung.vovinam.tw
Tel
+886 910 203 570
Contact Person
Huang
Được đăng ký bởi Vovinam World Map

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật