Vovinam Association Of Maharashtra, India

  • Bản đồ
  • Photo
VAIBHAV NAGAR, 431603 Nanded, Inde
Tìm đường điĐịa chỉ
Vovinam Association Of Maharashtra, India

Vovinam Association Of Maharashtra [ India ]
Affiliated to

  • Vovinam association of India
  • World vovinam federation &  recognised by  olympic council of asia VOVINAM

VAIBHAV NAGAR, HUDCO NEW NANDED [MAHARASHTRA], Nanded 431603

Additional Information
Web
https://www.facebook.com/pg/Vovinam-Martial-Art-1628390410706132
Email
[email protected]
Tel
+91 91585 90009
Được đăng ký bởi Vovinam World Map

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật