CLB Vovinam - Bình Tân, HCM, Vietnam - Nhà Thiếu Nhi Quận

  • Bản đồ
  • Photo
Đường số 16 26 Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
Tìm đường điĐịa chỉ
CLB Vovinam - Bình Tân, HCM, Vietnam - Nhà Thiếu Nhi Quận

26 Đường 16, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân.

VOVINAM NHÀ THIẾU NHI QUẬN BÌNH TÂN

Câu lạc bộ Vovinam Nhà thiếu nhi quận Bình Tân được thành lập từ tháng 02 năm 2009.                             

  • Huấn luyện viên Trưởng : HLV Nguyễn Minh Nhựt.
  • Thành phần Ban huấn luyện : HLV Nguyễn Ngọc Hải, HLV Lâm Minh Chung
Additional Information
Web
http://vovinambinhtan.webs.com/clbnhathieunhi.htm
Email
[email protected]
Tel
0938773037
Được đăng ký bởi Vovinam Bình Tân

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật