CLB Vovinam tỉnh Nam Định - Tung Tâm VH - TT Thanh Thíêu Niên

  • Bản đồ
  • Photo
Lê Hồng Phong 126, 84350 tp. Nam Định, Vietnam
Tìm đường điĐịa chỉ
CLB Vovinam tỉnh Nam Định - Tung Tâm VH - TT Thanh Thíêu Niên

Trung Tâm Văn Hóa - Thể Thao Thanh Thiếu Niên Tỉnh Nam Định

126 Lê Hồng Phong, Nam Định, Vietnam

Hội môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo tỉnh Nam Định

  • Lịch học thứ 2,4,6 từ 5h30 đến 7h30
Được đăng ký bởi Vovinam World Map

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật