CLB Vovinam Trung Hưng, tx Sơn Tây, Hà Nội

  • Bản đồ
  • Photo
Mai Trai tx. Sơn Tây, Vietnam
Tìm đường điĐịa chỉ
CLB Vovinam Trung Hưng, tx Sơn Tây, Hà Nội

CLB Vovinam Trung Hưng
Địa chỉ: UBND Phường Trung Hưng - Sơn Tây - Hà Nội

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7.
Thời gian: 19h00 - 20h30

Additional Information
Web
http://sontay.gov.vn
Được đăng ký bởi Vovinam World Map

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật