Bộ môn Vovinam Thanh Hóa, Viêtnam

  • Bản đồ
  • Photo
Nguyễn Trãi tp. Thanh Hoá, Vietnam
Tìm đường điĐịa chỉ
Bộ môn Vovinam Thanh Hóa, Viêtnam
Additional Information
Web
http://vovinamthanhhoa.org
Email
[email protected]
Tel
0919.089.379 - 0982.567.419
Contact Person
Nguyễn Ngọc Hài
Được đăng ký bởi Vovinam World Map

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật