CLB Vovinam - Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

  • Bản đồ
Tỉnh lộ 80 , Vietnam
Tìm đường điĐịa chỉ

VOVINAM - CLB CHÚC SƠN - CHƯƠNG MỸ

Địa chỉ: Nhà thi đấu Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội.
Lịch học: Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7.
Thời gian: 18h00

Được đăng ký bởi vovinam-vietvodao.com

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật