CLB Vovinam - Hai Phong, Vietnam - Cung VHTT Thanh niên

  • Bản đồ
  • Photo
Lạch Tray 45 , Vietnam
Tìm đường điĐịa chỉ
CLB Vovinam - Hai Phong, Vietnam -  Cung VHTT Thanh niên

VOVINAM - VIỆT VÕ ĐẠO TP HẢI PHÒNG
Cung VHTT Thanh Niên
Số 45 Lạch Tray
Địa điểm:
- Cung Thanh Niên Hải Phòng (vào thứ 2, 4, 6)
- Cung Thiếu Nhi Hải Phòng (vào thứ 3, 5, 7)
Thời gian: 17h30-19h các buổi chiều

Được đăng ký bởi Vovinam World Map

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật