CLB Vovinam - tp Da Nang, Viet Nam

  • Bản đồ
  • Photo
Tôn Đức Thắng 242 , Vietnam
Tìm đường điĐịa chỉ
CLB Vovinam - tp Da Nang, Viet Nam

Hội Vovinam Việt Võ Đạo Đà Nẵng
Địa chỉ: 237 Tôn Đức Thắng - Tp. Đà Nẵng 

vovinam vn da-nang

Additional Information
Web
https://vovinamdanang.wordpress.com
Email
[email protected]
Tel
090.5657.468
Contact Person
Phạm Đình Chương
Được đăng ký bởi Vovinam World Map

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật