CLB Vovinam - Kiên Giang, Vietnam - THCS Tân Hiêp

  • Bản đồ
  • Photo
QL 80 , Vietnam
Tìm đường điĐịa chỉ
CLB Vovinam - Kiên Giang, Vietnam - THCS Tân Hiêp

CLB Trường THCS Tân Hiệp 5A Kiên Giang
Địa chỉ: Trường THCS Tân Hiệp 5A – Tân Hiệp – Kiên Giang
18 giờ thứ 3-5-7
Tel : 0917.666.300 0939.919.675

Additional Information
Web
http://congdongvovinam.com
Tel
0917.666.300 0939.919.675
Được đăng ký bởi Vovinam World Map

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật