CLB Vovinam - Go Cong Tay, Tien Giang, Vietnam - Thanh Tri 1 high school

  • Bản đồ
  • Photo
Đường huyện 15 , Vietnam
Tìm đường điĐịa chỉ
CLB Vovinam - Go Cong Tay, Tien Giang, Vietnam - Thanh Tri 1 high school

CLB Vovinam trường THCS Thạnh Trị 1
Địa chỉ: ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây

(Address: Thanh Tri 1 high school, Thanh Yen village, Thanh Tri ward, Go Cong Tay district, Tien Giang province)
Học phí: 70.000 đ / tháng
Thời gian: 17:30 – 19:00 các ngày 2-4-6
Liên hệ: HLV Tiền – 0169.249.7772

Additional Information
Web
http://
Tel
0169.249.7772
Contact Person
HLV Tiền
Được đăng ký bởi Vovinam World Map

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật