CLB Vovinam - Trường Múa Việt Nam

  • Bản đồ
Mai Dịch 69 , Vietnam
Tìm đường điĐịa chỉ

VOVINAM - Trường Múa (Cạnh Trường Sân Khấu Điện Ảnh)

Địa chỉ: Trong Trường Múa, đối diện với Trường ĐH Thương Mại.
Lịch học: Thứ 3, Thứ 5.
Thời gian: 18h30.

Được đăng ký bởi vovinam-vietvodao.com

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật