CLB Vovinam - Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

  • Bản đồ
Ngõ A Kiến Trúc , Vietnam
Tìm đường điĐịa chỉ

VOVINAM - ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà thi đấu Trường Đại Học Kiến Trúc.
Lịch học: Thứ 3, thứ 5, thứ 7.
Thời gian: 18h00 (18h30) - 20h30 (21h00).

Được đăng ký bởi vovinam-vietvodao.com

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật