CLB Vovinam - Trường Đại học Giao thông vận tải

  • Bản đồ
  • Photo
Ngõ 1194 - Láng , Vietnam
Tìm đường điĐịa chỉ
CLB Vovinam -  Trường Đại học Giao thông vận tải

VOVINAM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa điểm: Sân KTX trường Đại học Giao thông vận tải

Thời gian: Thứ 2, 6 hàng tuần (18h đến 20h)

Được đăng ký bởi vovinam-vietvodao.com

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật