CLB Vovinam - Trường Đại học Mỏ Địa Chất

  • Bản đồ
Hanoi University of Mining and Geology , Vietnam
Tìm đường điĐịa chỉ

VOVINAM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT (Hanoi University of Mining and Geology)
Đông Ngạc, Từ Liêm - Hanoi, Vietnam

Địa điểm: Sân KTX trường Đại học Mỏ - Địa Chất

Thời gian: Thứ 3, 5, CN hàng tuần (18h đến 20h)

HLV:Nguyễn Văn Tuyên

( ĐT: 0973.363.193)

Được đăng ký bởi vovinam-vietvodao.com

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật