CLB Vovinam - Học viện ngoại giao

  • Bản đồ
  • Photo
Chùa Láng 69 , Vietnam
Tìm đường điĐịa chỉ
CLB Vovinam - Học viện ngoại giao

CLB VOVINAM - HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Địa điểm:
Học viện ngoại giao, số 69, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian: Thứ 3, 5 , 7 hàng tuần (18h đến 20h)

HLV: Lê Trường Định

(ĐT: 0975 678 675)

Web : http://vovinam.vn

Được đăng ký bởi vovinam-vietvodao.com

Sự kiện tới

Câu lạc bộ mới cập nhật